Projeler

BAŞBAKANLIK TANITMA FONU PROJE BAŞVURUSUPROJENİN ADI: TÜSEM- Türkiye Tekstil Üretim Sanat ve Moda Merkezi
PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl

KISA TANIMI:
TÜSEM projesi, geleneksel ve folklorik kültür öğelerinden yola çıkarak özgün tekstil, giyim ve aksesuar tasarımları üretecek sanatçılara eğitim vermeyi hedeflemektedir. TÜSEM projesi kapsamında, Türkiye coğrafyasında varlık göstermiş medeniyetlerin, başta Türkmen ve Yörük olmak üzere Anadolu halklarının, Türk kültürü evreninde yer alan Sibirya ve Orta Asya halklarının desenlerinden, orijinal, otantik ve folklorik giyim, el sanatları ve tekstil ürünlerinden, ayrıca sanatsal ve mitolojik temalarından yola çıkarak özgün tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilecek tasarımların gündelik yaşama ve kullanıma uyarlanması yoluyla çağdaş Türk tasarım ve moda dünyasına estetik değer olarak kazandırılması hedeflenmektedir.

Proje yöneticisi Tülin Ertürk, .Kızılderili kültüründen, Türkmen kültüründen yola çıkarak geliştirdiği özgün giysi ve tekstil tasarımı yaklaşımını genç tasarımcılarla paylaşmayı hedeflemekte, Türkmen ve Kızılderili kültürlerine özgü temaları genişleterek, Orta Asya Türk kültürleri, Anadolu Türkmen, Yörük kültürleri gibi yaşayan kültürlerin veya Amazonlar gibi efsanevi halkların temalarını işlemeyi hedeflemektedir. Bu yolla, geçmiş, şimdi ve geleceğin kültürleri arasında ütopik bir köprü kurarak özgün tasarımlara ilham kaynağı oluşturulabilecek; Türk kültürünün tarihsel geçmişi, coğrafi serüveni ve farklı kültürlerle bütünleşmesi sanat ve estetik alanında bir tema olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Bu amaç doğrultusunda iki yıllık eğitim ve yaz okulu olmak üzere iki farklı sertifika programı uygulanacaktır. İki yıllık eğitim kapsamında birinci yıl teorik ve teknik bilgiler sunulacak, ikinci yıl uygulama yapılacaktır. Yaz okulu kapsamında ise amatörlere yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Her eğitim yılı veya sezonu sonunda sergi faaliyeti yer alacaktır.

TÜSEM projesinin pilot uygulamasının gerçekleştirileceği mekân, iki yıllık eğitim için düzenlenecek mekân ve eğitimci grubunun özgeçmişleri ekte sunulmuştur.


HEDEFLENEN KİTLELER:
Pilot uygulamada 10 öğrenciye iki yıllık sertifikalı eğitim verilecektir. Pilot sonrası iki yıllık eğitim kapsamında lise ve üniversite mezunu adaylardan yıl 50, ikinci yıl 50 kişi olmak üzere 100 öğrenciye proje kapsamında eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Yaz okulunda ise daha esnek kriterlerle öğrenci seçimiyle her kesimden katılımcıya eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Yaz okulunda ayrıca ilköğretim seviyesinde 5-8 kişilik bir sınıf oluşturulması da yaz okulun hedefleri arasındadır.

KIZILDERİLİ Butik Caferağa Mah. Tellazade Sok. No:30/1 Kadıköy