Forum

KÜLTÜR GEZİLERİ

KAZ DAĞLARI BELGESEL PROJESİ 19 Ağustos gezisi yorumu

SARI
KIZ ETKİNLİKLERİ

Balıkesir’in Akçay Beldesinde yer alan Zeytinli köyü her yıl düzenlenen Sarı Kız etkinlikleri ile anılmaktadır. Her sene yerel yöneticilerin izin verdiği 10-25 Ağustos tarihlerinde ağırlıklı olarak yöredeki tahtacılar Kaz dağlarının zirvelerinden birinde yer alan “Sarı kız tepesi”nde çadırlarını kurup, dilekte bulunur, adak adarlar. Efsanelere konu olan Sarı kızın yaşadığı yeri sembolize eden bir yapı bu tepede yer alır. Dağın zirvesine ulaşabilmek için Zeytinli köyünün çıkışında başlayan Kazdağı milli park alanında yaklaşık bir saat süren araba yolculuğunda Kazdağının emektar ağaçlarına da bir merhaba deme şansı bulunmuş olur. Yöre halkı tarafından kutsal görülen bu alanda ve Mehmetalan köyünde 18-20 Ağustos tarihleri arasında etkinlikler düzenlenir. Yöre dışından gelen konuklara ve turistlere “hayır yemeği” adı verilen bir yemek ikramında bulunulur. Etler bu etkinlikler boyunca kesilen adaklardan elde edilir. Bu geleneğin tam olarak kaç senedir yapıldığı bilinmemekle birlikte Tahtakuşlar köyü sakinleri birkaç nesil öncesinde de devam ettiğini ifade ettiler. Ancak birçok geleneğimizde olduğu gibi yapılan pratiklerde çoğu kişi bu etkinliği sadece ailesinden ve çevresinden gördüğü için devam ettirmekte, tam olarak amacı konusunda detaylı bir bilgi verememektedir.

Evliyalık mertebesine ulaştığı düşünülen Sarı kızın tam olarak bu tepede mi yaşayıp yaşamadığı bilinmemekle birlikte Sarı kız tepesine gelen ziyaretçiler dağın zirvesinde yer alan bu alana parıldayan taşlara basarak tırmanırlar. Tepedeki manzara bir sebep olmasa da gelip görmek gerektiğini kanıtlar niteliktedir. Sarı kız tepesinde üst üste yığılmış beyaz taşlarla yapılmış duvarın arkasındaki bölmeye geçen insanlar dua ettikten sonra kendileri ve yakınları için dilekte bulunup bulundukları alana ekmek vs yiyecekler bırakır, mum yakar veya çapıt bağlarlar. Çapıt bağlanabilmesi için bir sırık dikilmiştir. Ancak dilek tutmak isteyen kişinin bilmesi gereken bir şart olduğunu öğrendik. Dilekte bulunurken tepeden bir taş alınmalı ve dilek gerçekleştiğinde taş alındığı yere bırakılmalıdır. Ayrıca adak yerine geçebilecek bir kurban kesilmeli ya da dilekte bulunan kişinin maddi durumuna göre orada bulunan ziyaretçilere yiyecek birşeyler dağıtması gerekmektedir. Bizim tepede bulunduğumuz süre zarfında dağıtılan yiyecekler kuruyemiş, lokum, mevsime uygun meyveler (kavun, karpuz,) vs. dir. Genç kızlarda bu günler için kıyafet hazırlamaktadır. Hatta daha önceleri, dikilen bu giysiler kimseye gösterilmez ve bu kutlamalar esnasında giyilirmiş. Gerçi bu konuda net bir bilgimiz yok ama bu evlenme çağı gelmiş kızları oğlan annelerine göstermek amaçlı da olabilir diye düşünüyoruz.

Sarı kız geleneğine baktığımızda eski Türk inancında yer alan atalar kültü ile karşılaşıyoruz. Ayrıca bu zirve kutsal bir mekan olarak da karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’nun bir çok yerinde insanlar evlenmek, çocuk sahibi olmak ve daha birçok istekte bulunmak için yüksekte yer alan kutsal mekanlara (Karagöl adı verilen derin krater göllerine, yatır veya bir mezar taşına, ulu ağaçlara) gidip dilekte bulunurlar. Dileklerinin gerçekleşmesi halinde de adak adarlar. Sarı kız tepesi de Kaz dağlarında yaşayan Tahtacılar için böyle bir anlam taşımaktadır. Sarı Kız yüzyıllardır insanlara birlik, beraberlik çağrısı vermeye devam etmektedir. Sarı kızın yöre halkına bulunduğu mekanı anlamlandıran, yöre insanına değer katan bir inanç olduğu ifade edilebilir. Bu topluca yapılan bir etkinlik olmasının yanında insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir pratik olarak da görülebilir.

Sarı Kız kutlamaları sayesinde yöre halkı başka zaman çıkma şansı bulamadığı Kaz dağlarında hem dağ havası almakta hem de inançlarını yaşatmaya gayret göstermektedir. Bu etkinlikler her ne kadar içeriği ile ilgili bilgiler tam yetkinlikle yeni nesillere aktarılamasa da kültürel bellek aktarımı açısından önemli bir değer olarak görülebilir. Bu tip etkinlikler bir milletin kültür tarihinde yaşama ve düşünüş biçimini anlama konusunda çok değerli bilgiler vermektedir. Ancak önemli olan değerlerin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması konusunda daha bilinçli davranabilmektir. Çünkü sözlü kültürün yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde bu etkinliklere sahip çıkılmalı ve kayıt altına alınmasına önem gösterilmelidir. Yaşanan sadece toprak erozyonu değil aynı zamanda kültür erozyonudur ve erozyonla kaybettiklerimizi geri getirmemiz çok daha zordur.

BELGESEL PROJESİ ADINA YORUM Ayşe Hilal Tuztaş

KIZILDERİLİ Butik Caferağa Mah. Tellazade Sok. No:30/1 Kadıköy