Belgesel ve Festival

DÜNYA KÜLTÜR BAYRAMIİlk kültürler olarak yok olmaya yüz tutmuş Kızılderili, Türkmen ve Amazonlar seçilmiştir. Ortak noktalarının vurgulanması, günümüzde yaşatılması, TÜRK kültürüyle olan benzerliklerini ortaya koymak için kültürel sanatsal ve turizm üçlüsü bağlamında gençlere eğitim araştırma yazılı ve görsel anlamda fayda sağlayabilmek amacıyla festival halinde dünya kültür bayramını hedeflemektedir.

AMAÇLAR:
Sanatsal ve kültürel bağlamda
1- Seri üretime karşı el emeğinin ve geleneksel el sanatlarının gerçek değerinin algılanmasını sağlamak, bu yolla el sanatlarını ve sanatkârları korumak, tanıtmak, emeğin değerlendirilmesini sağlamak.
2- El sanatlarına ve geleneksel tasarımlara ilişkin bilgi belge toplayarak gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak.
3- Geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla (giysi, takı, dekorasyon, iç mimari, vb.) birleşerek yeni tasarımlar yaratmak. Genç tasarımcıların, geleneksel tasarımları keşfederek yeni tasarım ve değerler üretmesinin yolunu açmak.
4- Genç kuşak modern tasarımcılarla geleneksel sanatkârların etkileşimini sağlamak.
5- Tasarımlarda Türk kültürünü, felsefesini, değerlerini vurgulayan modern ve özgün bir çizgi oluşturmak ve bu tasarım çizgisini dünya piyasasına tanıtmak.
6- Küreselleşme sürecinde ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşı, barışı, çevreciliği, çevre ve doğa ile uyum içinde yaşama kültürünü, Türk kültürüne özgü temalarla birleştirerek tüm dünya kültürlerine mesaj vermek (Festival ve uluslararası etkinlikler).
7- Yok olmaya yüz tutmuş uygarlıkların yaşatılması . aktarılması Türk kültürüyle olan benzerliklerinin vurgulanması için bilgi ve belgelerin şenlik kapsamında gençlere sunulup eğitim amaçlı aktarmak.

Festival katılımı tüm dünyayı hedeflemektedir.
HEDEF TARİH. 19 - 22 AĞUSTOS 2007 TARİHLERİ ARASINDA

Proje kapsamında, her yıl Ağustos ayında dönüşümlü olarak Kazdağı-Bolu Dağı - Hasan Dağı'nda festival düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu zirvelerin seçilmesi Türk kültür tarihi ve turizmi açısından önemlidir.

Festival'in hedefi dünya kültürlerinin içinde TÜRK kültürünün değeri ve yeri ve Türk kültürünün ve turizminin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca Festival'e Orta Asya ve Sibirya'dan ve Amerika dan etkinlik sunmak için katılacak halkların katılımının desteklenmesi hedeflenmektedir.


KİMLER PROJEYE KATILABİLİR?
Projenin bir parçası olmak isteyen herkes, belirtilen alanlardan birinde sunabileceği katkıyı belirleyerek, bu katkı alanını ana projenin alt kolu haline getirebilir. (Örneğin, el sanatlarıyla ilgilenenler ve katkı sunabilecek olanlar, el sanatlarına yönelik bir proje oluşturmalı; müzikle ilgilenenler, müzik alanına yönelik bir proje oluşturmalı, vb.)

Projeye katılanlar arasında benzer ilgi alanları olanlar ekip oluşturarak ortak proje yürütebilirler.

Proje için çalışma ekibi oluşturanlar kendi içlerinde bir yönetim düzeni kurarak iş bölümü oluşturmalıdır. Bu iş bölümü, projede emek harcayacak kişilerin projeye ayırabilecekleri zaman ölçüsünde kurulmalıdır. Her ekip içerisinde projeye en fazla zaman ve emek ayırabilecek kişi proje koordinasyonu ve proje yürütücüsü görevini üstlenmelidir.

BELGESEl ÇALIŞMASI:
Her sene değişik kültürler araştırılarak belgesel çekilmesi hedeflenmiştir..

KIZILDERİLİ Butik Caferağa Mah. Tellazade Sok. No:30/1 Kadıköy